open je blik !

GO! technisch atheneum

Warm en ambitieus met een breed studieaanbod en
groeikansen voor de burgers van morgen.


Image
Image
Image
Image
Image
Image

GO! technisch Atheneum

Ik leer mijn eigen keuzes maken

Op onze school ben je voor een deel zelf stuurman van je eigen leven: je wordt voor een deel verantwoordelijk gemaakt voor je eigen keuzes.

Kom naar de VIP van het Technisch Atheneum, een infoavond met persoonlijke rondleiding.

→ Bekijk de flyer

Na de eerste graad is kiezen voor het Technisch Atheneum kiezen voor een warme school waarbinnen leerlingen , met behulp van vitamines als autonomie, verbondenheid en de ontplooiing van ieders competenties , hun kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Door het stimuleren van de eigen zelfstandigheid, het opnemen van het eigenaarschap over het leren en dankzij een doelgerichte onderwijsloopbaanbegeleiding word je klaargemaakt om door te stoten naar een vervolgopleiding of om je plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Kortom, je ticket naar de toekomst ligt klaar op onze school.

Online Inschrijven

Infobrochure
Fiches Studierichtingen

go! technisch atheneum

neem contact op


GO! Technisch Atheneum Campus Van Eyck

Burgemeester Philipslaan 19B, 3680 Maaseik
Tel.: 089 56 04 97
E-mail: pernot.sabine@scholengroepsam.be
E-mail: dirtamaaseik@campusvaneyck.be


Schoolreglement
Image