campus van eyck

optie sport

2 of 4 uur extra sport op school!
Don't wish, GO! for it!

Image
Image
Image
Image
Image

campus van eyck

Optie sport ... GO! for it!

Van in de vroegste jaren kunnen kinderen en jongeren op Campus Van Eyck genieten van kwalitatief onderwijs waarbij leerlingen gevormd worden  op het vlak van kennis en vaardigheden, zodat zij klaar zijn om hun plaats op de arbeidsmarkt te veroveren of door te stromen naar het hoger onderwijs.

Daarom hebben we gekozen voor een nieuw project waar wij onze leerlingen de mogelijkheid willen bieden om ongeacht hun studierichting een extra pakket sport te kiezen. Vanaf het 5de leerjaar basisonderwijs tot in het laatste jaar secundair zullen leerlingen van Campus Van Eyck kunnen kiezen tussen 2u voetbal of 2 of 4 uur Multisport in een aangepast lessenpakket ongeacht de studierichting.

Wil je meer weten over dit sportieve project? Neem dan contact op met jouw school.

Middenschool:
Tel.: 089 56 04 85
E-mail: secrmsmsk@scholengroep14.be

Technisch Atheneum:
Tel.: 089 56 04 97
E-mail: infotamaaseik@campusvaneyck.be

Atheneum:
Tel.: 089 56 04 80
E-mail: atheneum@kamaaseik.be

optie sport

Hoe gaat dit in zijn werk?

Er zullen twee groepen gevormd worden: enerzijds leerlingen vanaf 10 jaar van de 3e graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs en anderzijds leerlingen van de 2e en 3e graad secundair onderwijs. Los van de individuele scholen en los van hun studierichting kunnen deze leerlingen met goedkeuring van hun ouders aan het begin van het schooljaar kiezen voor 2 of 4 uur extra sport. Alle leerlingen krijgen les op dinsdag en donderdag het 7e en 8e lesuur.

Wie gaat er lesgeven?

Voor voetbal doen we een beroep op de expertise van Frank Kerkhofs, momenteel jeugdtrainer bij KRC Genk en in zijn kielzog zal Brian Heynen peter worden van dit project. Brian is als Maaseikenaar en lid van de kampioenenploeg  2019 van KRC Genk bekend in deze streek.

In Multisport zullen de leerlingen maandelijks de basisbeginselen van iedere sporttak of toch zoveel mogelijk verschillende sporten onder de knie proberen te krijgen. Deze groep zal gecoacht en begeleid worden door een van onze sportleerkrachten.

En wat met de kosten?

Voetbal:

  • Een kledingpakket voor voetbal. Het kledingpakket dient niet ieder jaar opnieuw aangekocht te worden.
  • Een jaarlijkse forfaitaire kost van 50 euro per schooljaar voor het gebruik van de sportinfrastructuur.

Multisport:

  • Een kledingpakket voor multisport. Meisjes kunnen opteren voor een legging in plaats van een jogging. Het kledingpakket dient niet ieder jaar opnieuw aangekocht te worden.
  • Een jaarlijkse forfaitaire kost van maximaal 75 euro per schooljaar voor het gebruik van de sportinfrastructuur (padelbanen, Sporta Maaseik, zwemmen, beachvolley, ...).
Klik hier om het kledingpakket te bekijken.

Waarom kiezen voor een school met extra sport per week?

Sport en bewegen hebben heel duidelijk positieve effecten op de hersenstructuur en executieve hersenfuncties, op motorische en beweegvaardigheden en op fitheid, die voor het leren allemaal van belang zijn.

En hierin staan we niet alleen. Dit is wat onze ambassadeurs uit het Hoger Onderwijs vinden van onze ambitie en ons project.

 “Mens sana in corpore sano is een bekend Latijns citaat dat vele bekende elitescholen zoals Oxford, Cambrigde, … al ruime tijd toepassen. Sport verdient daarom een belangrijke plaats binnen het onderwijs.”
Ben Lambrechts, Algemeen Directeur Hogeschool PXL

 “Meer sporten verhoogt de slaagkansen in onderwijs. Immers, veel sporten zorgt bij het studeren voor meer energie, een hoge concentratie en meer goesting in leren. Conclusie: sport is de natuurlijke doping voor studiesucces!”
Marc Hermans, Departementshoofd PXL Education, Hogeschool PXL